Confidențialitate

1. Preambul

SUCURI SANATOASE S.R.L., cu sediul in Constanta, str. Simion Barnutiu nr.9 Bis, numar de inregistrare la Registrul Comertului Constanta nr. J13/1426/2019, CUI 40912227, este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestui site.

Acest document descrie politicile și practicile timpurinoi.mynomnom.ro privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate.

Asigurarea confidențialității informațiilor primite de la utilizatori este o responsabilitate continuă și impune actualizarea periodică a prevederilor prezentului document, pe măsură ce vom implementa noi măsuri impuse de legislația specifică sau vom adopta noi politici de confidențialitate.

Precizăm că pentru prelucrarea datelor bazate pe consimțământ vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dumneavoastră suplimentar.

În ceea ce privește vârsta utilizatorilor, nu vom solicita și nici nu vom primi informații, de orice natură, de la persoanele sub 16 ani.

În acest moment, în numele timpurinoi.mynomnom.ro nu există terțe persoane care împuternicite, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, să prelucreze datele cu caracter personal. Totuși, necesitatea utilizării anumitor servicii specializate sau tehnologii prin care timpurinoi.mynomnom.ro să-și poată îndeplini atribuțiile poate justifica în viitor împuternicirea unor terțe persoane (datele nu vor fi transmise concomitent tuturor împuterniciților). Lista împuterniciților timpurinoi.mynomnom.ro (nume, domeniu de activitate, adresă, date de contact), atunci când aceștia vor exista, va fi afișată aici. Prin urmare, pentru informarea dumneavoastră corectă și completă, vă rugăm să consultați acest document la fiecare utilizare a serviciilor pe care vi le oferim.

Ne angajăm cu toată responsabilitatea să respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să tratăm toate datele personale furnizate de dumneavoastră ca fiind confidențiale, prelucrând, atunci când situația o impune, doar informațiile prevăzute de legislația în vigoare.

2. Legislație

Începând din 25 mai 2018, a devenit aplicabil Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul GDPR„). Conform prevederilor acestui act normativ, avem obligația de a administra datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Pentru mai multe detalii privind conținutul Regulamentului GDPR, vă invităm sa accesați urmatorul link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Regulamentului GDPR, am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Pentru întrebări, nelămuriri sau solicitări legate de exercitarea drepturilor legale cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă invităm să vă adresați acestei persoane.

Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: [email protected].

4. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

4.1 Informații personale pe care ni le oferiți:

Pentru a vă oferi servicii de calitate, putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

 • informații despre dispozitivul pe care îl folosiți, despre vizitele și navigarea în cadrul acestui site web (inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa recomandării, durata vizitei, conținutul vizualizat și hiperlegăturile accesate);
 • informații pe care ni le furnizați dacă vă creați un cont individual de acces (inclusiv datele dumneavoastră de contact);
 • informații pe care ni le furnizați în scopul de a va abona la notificări sau comunicări prin e-mail (inclusiv nume și adresă de e-mail);
 • informații pe care ni le furnizați atunci cand utilizați serviciile sau informații care derivă din utilizarea acestor servicii (inclusiv frecvența și tipologia utilizării serviciilor);
 • informații conținute în comunicările pe care ni le trimiteți direct sau prin intermediul formularelor disponibile pe site (inclusiv conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
 • informații pe care le furnizați atunci când achizitionați produsele de pe site-ul nostru;
 • informații pe care le furnizați atunci când publicați pe site mesaje, opinii, comentarii etc. (inclusiv conținutul acestora și datele asociate cu publicarea);
  orice alte date personale pe dumneavoastră care ați decis să ni le furnizați.

4.2 Aveți opțiunea de a nu ne oferi datele personale

Puteți accesa acest site fără a fi obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră personale sau a consimțământului. Puteți, de asemenea, să ne furnizați minimul de informații personale necesare pentru a vă putea oferi servicii specifice site-urilor web (ex. date necesare autentificării în contul dumneavoastră de acces, date de contact pentru a vă răspunde la solicitări etc.).

Dacă dețineți în cadrul site-ului un cont de acces, aveți în orice moment posibilitatea de a va edita profilul, unde puteți gestiona datele dumneavoastră și unde puteți opta pentru acordarea sau retragerea acordului privind comunicarea de marketing (publicitate).

Trebuie totuși să aveți în vedere că, daca alegeți să nu ne furnizați datele dumneavoastră, cel mai probabil nu vom putea comunica și nu vă vom putea oferi servicii personalizate.

4.3 Scopurile utilizării datelor cu caracter personal

Datele personale colectate de la dumneavoastră, de la terți sau din surse publice vor fi utilizate strict în scopurile specificate în acest document, în conformitate cu următoarele temeiuri legale:

4.3.1 Comunicări, bazate pe interesul legitim al timpurinoi.mynomnom.ro potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: daca ne contactați, fie prin intermediul acestui site, fie în alt mod, vă putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le furnizați pentru a vă putea răspunde la întrebări, pentru a organiza o întrevedere, o convorbire telefonică sau un alt tip de comunicare;

4.3.2 Achiziția de produse, bazată pe contractul nostru cu dumneavoastră, potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR: prin achiziționarea de produse de pe acest site, sunteți de acord să deveniți parte într-un Contract, cu Termenii și condițiile aferente (specificate în momentul achiziției). În această situație, datele dumneavoastră personale (ex. numele complet, datele de contact, adresa, datele cărții de identitate, detaliile de plată) vor fi prelucrate de către timpurinoi.mynomnom.ro în următoarele scopuri:

 • încheierea contractului privind achiziționarea produselor;
 • emiterea documentelor fiscale și de transport obligatorii (factură, chitanță, aviz de expediție etc.);
 • expedierea produselor la adresa comunicată de dumneavoastră;
 • încasarea prețului corespunzător produselor achiziționate;
 • eventuala returnare a produselor achiziționate, în conformitate cu legislația în vigoare și specificațiile contractuale.

4.3.3 Marketing și relații publice, pe baza consimțământului dumneavoastră, potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: daca sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web adresa dumneavoastră IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, sursa recomandării, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularelor de pe site, informații despre produsele sau serviciile achiziționate în următoarele scopuri:

 • pentru a efectua cercetări de marketing;
 • pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor;
 • pentru evalua impactul comunicării de marketing;
 • pentru a planifica viitoare activități de marketing;
 • pentru a personaliza serviciile si comunicările oferite vizitatorilor;
 • pentru a orienta publicitatea.

Totodată, daca v-ați abonat la buletinul nostru informativ (newsletter) vă putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru:

 • a vă distribui aceste comunicări;
 • a vă anunța despre modificări privind serviciile noastre;
 • a personaliza comunicarea cu dumneavoastră;
 • a vă trimite prin e-mail notificări referitoare la activitatea noastră despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.

Precizăm că ne puteți informa în orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale.

4.3.4 Securitate, bazată pe interesul legitim al timpurinoi.mynomnom.ro, potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, putem prelucra datele personale pe care ni le-ați furnizat, datele colectate automat despre dumneavoastră sau despre dispozitivul dumneavoastră (ex. cookie-uri, semnalizatoare web etc.), în conformitate cu această notificare de confidențialitate, pentru a asigura protecția acestui site împotriva fraudei, pentru a proteja drepturile și interesele timpurinoi.mynomnom.ro și ale terților, precum și drepturile de proprietate intelectuală.

Menționăm că aceste informații pot fi dezvăluite autorităților, în condițiile legii, în scopul investigării sau urmăririi penale.

5. Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi prelucrate în spațiul european și/sau în afara acestuia, în funcție de scopul prelucrării.

Vă asigurăm că ne străduim să aplicăm măsuri adecvate pentru a garanta protejarea confidențialității si securității datelor dumneavoastră personale în timpul transferului și pentru a le utiliza doar în conformitate cu prevederile enunțate în prezenta Politică de confidențialitate.

Deoarece nu colectăm și nu stocăm informații sensibile despre dumneavoastră, riscul de a fi afectate drepturile și libertățile dumneavoastră este minimizat.

În limitele permise de legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dumneavoastră personale unor clienți (ex. pentru a face dovada calității serviciilor noastre), auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Vom indica în mod clar pentru dumneavoastră fiecare destinatar de date, dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale:

 • în cazul în care legea ne obligă să facem acest lucru, în legatură cu proceduri judiciare;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturi legale (în scopul prevenirii fraudei).

6. Drepturile dumneavoastră

Conform Regulamentului GDPR, aveți următoarele drepturi specifice:

 • de a accesa și de a rectifica (corecta) înregistrarea datelor dumneavoastră personale, dacă acestea sunt inexacte;
 • de a solicita ștergerea datelor sau încetarea prelucrării acestora, sub rezerva anumitor excepții;
 • de a solicita încetarea utilizării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct;
 • de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor, în cazul în care aveți îngrijorări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale;
 • de a solicita, atunci când și din punct de vedere tehnic este fezabil, transmiterea directă sau către alt operator a datelor dumneavoastră personale. În cazul în care accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, vă vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise;
 • de a solicita informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cât timp vor fi stocate acestea.

Puteți oricând să executați oricare dintre aceste drepturi, contactând responsabilul nostru pentru protecția datelor, la adresa de e-mail [email protected].

Important! Vă rugăm să vă exercitați drepturile cu discernământ, luând în calcul că abuzul poate atrage răspunderea dumneavoastră juridică.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt urmatoarele:

 • Adresa: București, bd. General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336
 • Adresa web: http://www.dataprotection.ro
 • Adresa de e-mail: [email protected]
 • Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
 • Fax: +40.318.059.602

7. Păstrarea datelor cu caracter personal

Toate datele personale colectate de noi sunt stocate în România, pe același server pe care se află site-ul web, aparținând furnizorului de servicii de găzduire – SC Net Design SRL.

Prelucrăm datele cu caracter personal doar după obținerea consimțământului dumneavoastră și le păstrăm pentru o perioadă nelimitată de timp sau până când consimțământul este revocat (cu excepția cazului în care cerințele legale prevăd altceva, iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării).

În cazul în care nu ne oferiți sau revocați acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor vom stoca numai date minime absolut necesare (numele complet, datele de contact, referințe și note), în măsura în care interesul nostru legitim sau alt temei juridic justifică acest lucru.

Totodată, vom păstra informații și documente care conțin date cu caracter personal (inclusiv documente electronice):

 • în cazul în care legea ne obligă;
 • în cazul în care informațiile și documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară;
 • pentru a stabili, exercita sau proteja drepturile noastre legale (inclusiv în scopul prevenirii fraudei).

8. Securitatea datelor personale

Pentru protejarea confidențialității datelor și informațiilor personale pe care ni le furnizați întreprindem măsuri tehnice și administrative pe care le actualizăm și testăm constant.

Accesul la datele dumneavoastră personale este restricționat, fiind permis doar angajaților care au nevoie de informațiile respective pentru a vă putea oferi beneficii sau servicii. În acest context, angajații noștri sunt instruiți cu privire la importanța asigurării confidențialității și securității informațiilor furnizate de dumneavoastră.

În cazul în care apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face tot posibilul pentru a o elimina, evaluând totodată nivelul de risc ce decurge din aceasta, conform politicii noastre privind încălcarea datelor cu caracter personal. Dacă se constată că scurgerea respectivă de date vă poate provoca vătămări fizice, pagube materiale sau nemateriale (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierderi financiare), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, excepție făcând cazurile în care legea prevede altfel. Acțiunile pe care le vom întreprinde vor fi în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

9. Modificări ale politicii de confidențialitate

În condițiile în care legislația privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările și recomandările organelor de stat și autorităților de supraveghere vor suferi modificări, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare.

Vă vom informa cu privire la orice modificări ale politicii noastre de confidențialitate prin afișarea lor pe aceasta pagină. Prezentul document înlocuiește toate comunicările sau declarațiile anterioare cu privire la practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile de utilizare a acestui site web.

10. Site-urile terțe părți

Acest site poate conține hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu ne asumăm responsabilitatea și nu deținem controlul privind politicile și practicile de confidențialitate ale oricăror terțe părți.

11. Despre cookie-uri

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, stocat pe dispozitivul de pe care se acceseaza un site, în urma solictării emise browser-ului (ex. Chrome, Edge, Firefox etc.) de către web-serverul care găzduiește site-ul; fișierul în cauză este complet pasiv: nu conține programe software, viruși, spyware și nu poate accesa informații stocate pe echipamentul respectiv.

Folosim cookie-uri pentru a optimiza funcționarea acestui site web și a vă oferi o experiență de navigare cât mai plăcută și personalizată pe timpurinoi.mynomnom.ro.

Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugăm să accesați Politica privind cookie-urile.

12. Securitatea site-ului

Nimeni, dar absolut nimeni, nu poate garanta măsuri de securitate invincibile pentru transmisiile de date în Internet. Ca atare, nu vă putem garanta nici noi siguranța totală a informațiilor pe care le furnizați și întelegeți că orice informație pe care o transferați catre timpurinoi.mynomnom.ro se face pe propriul dumneavoastră risc.

Vă asigurăm însă că folosim o gamă de măsuri de securitate conforme cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web timpurinoi.mynomnom.ro (tehnice și administrative) menite să protejeze datele de folosire incorectă, acces neautorizat, dezvăluire, pierdere, modificare sau distrugere.

Cu toate acestea, nu putem exclude în totalitate posibila apariție a unor incidente de utilizare incorectă sau acces neautorizat (situații la care sunt expuse toate site-urile web). In aceste cazuri, vom încerca să izolăm rapid problema, restabilind nivelul optim de funcționare a site-ului, minimizând disconfortul cauzat utilizatorilor. Dacă situația o va impune, vom notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau acces neautorizat în site-ul timpurinoi.mynomnom.ro.

13. Întrebări, nelămuriri, reclamații

Vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la [email protected] în oricare din următoarele situații:

 • dacă aveți întrebări, nelămuriri, reclamații legate de datele dumneavoastră personale și exercitarea drepturilor aferente;
 • dacă doriți să nu utilizăm informațiile pe care ni le-ați furnizat;
 • dacă doriți actualizarea sau corectarea datelor dumneavoastră personale.